• Home
  • Sığınmacılara 10 Kat Zam Mümkün mü?

Sığınmacılara 10 Kat Zam Mümkün mü?

Kentte bulunan yabancı uyrukluların su ve katı atık bedellerine 10 kata kadar zam yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın açıklamaları gündemdeki sıcaklığını korurken. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ve Avukat Hakan Şeref Olgun bu açıklamaların suç teşkil etmediğini ifade ederken,  Avukat Özgecan Sırma ise açıklamaların suç teşkil ettiğini söyledi. Ekran Haberden Gülden Banca’nın özel haberi…

Kentte bulunan yabancı uyrukluların su ve katı atık bedellerine 10 kata kadar zam yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın açıklamaları büyük tepki almış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

Sürecin hukuki boyutunu Prof. Ersan Şen, Av. Özgecan Sırma ve Av. Hakan Şeref Olgun Ekran Haber’e özel değerlendirmelerde bulundular.

Prof. Dr. Ersan Şen

“Türk Ceza Kanunu’nda Suça Konu Olabilecek Karşılığı Yok”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın açıklamalarının  Türk Ceza Kanununda suça konu olabilecek bir karşılığı olmadığını ifade eden Prof. Ersan Şen sözlerine şöyle devam etti: “Siz ister nefret ve ayrımcılık suçunu ele alın, isterseniz halkı kin ve düşmanlığa tahrik  suçunu ele alın ya da görevden kaynaklanan yetkinin kötüye kullanılması suçunu ele alın suçun kanunilik ve maddi unsuru bakımından bir an için suç işleme kastı olsa bile bizim kanunumuzda suçta ve kanunilik prensibi karşılığına bu açıklamalar suç teşkil etmez. Suç teşkil etmesi için saydığım üç maddeden en az birine girebilecek nitelikte olması gerekir. Hem açıklamalarının hazırlık hareketi içermesi yani fiiliyata henüz dökülmemesi ve kanuni karşılıklara uymaması sebebi ile suç teşkil etmez.”

“Bu açıklama siyaset yapma alışkanlığının bir sonucu”

Belediye Başkanı Özcan’ın tepkisini göstermekte kendisine göre haklı olabileceğini ifade eden Prof. Ersan Şen, “Gösterme şeklinin bu biçimde olmasına tabii ki katılmıyorum yalnız bunu siyaset yapma alışkanlığının bir sonucu olduğunu düşünüyorum Sayın Başkanın, tepkisini dile getireceği yer Bolu Valiliği’nin önü ya da daha itidal içeren basın açıklaması yapmak. Bu işin insanı vicdanı tarafı budur” dedi.

Av. Özgecan Sırma 

“Vicdani de hukuki de değil”

Avukat Özgecan Sırma, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın açıklamalarına ilişkin hukuk devletinde nefret söylemleri ve ırkçılığa varan ayrımcılığın kabul edilemeyeceğine vurgu yaparak şöyle konuştu: “Makamı ne olursa olsun şahıslar veya kurumlar hukuk normları ile bağlıdır, keyfilik içinde anayasaya aykırı olarak kişileri zor durumda bırakıp, şehri terk etmeye zorlamak ve temel yaşam hakkını sağlamak için elzem olan hele ki pandemi dönemi en önemli ihtiyaçları su tüketimini fahiş şekilde ücrete bağlayarak fiilen insanları susuz bırakmak  ile tehdit etmek ne vicdani ne hukukidir.”

“Nefret ve ayrımcılık suçudur”

Avukat Özgecan Sırma Bolu Belediye Başkanı’nın sözlerinin bu kişileri hedef haline getirdiğini belirterek, “Zira açıkça söz konusu konuşmada tırnak içerisinde kadınları rahatsız ettikleri gibi söylemler var.  Mültecilere karşı genel ve hepsini kapsar bir şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK md 216) ile nefret ve ayrımcılık (TCK md 122)suçları aynı zamanda kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi (TCK md 113) suçlarının oluştuğu kanaatindeyim” dedi.

Av. Hakan Şeref Olgun

“Bıkkınlık ifadesidir, suç değildir”

Anayasanın 16. Maddesi yabancıların temel hak ve hürriyetlerinin ancak, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabileceğine değinen Avukat Hakan Şeref Olgun ise  “Bolu Belediye Başkanı da yetkisinin sınırlı olduğuna değinmiş, bir yasa teklifi verilmesi gerektiğini beyan etmiştir. Belediye Başkanının kendisinin de kabul ettiği üzere, böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. Bununla beraber, belediye başkanının söylemleri hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda da hayata geçirilmesi güç tekliflerden ibarettir. Salt mevcut duruma yönelik şikayet dillendirilmeye çalışılırken, 10 kat zam yapalım da gitsinler şeklindeki beyanlar aslında gelinen noktadaki bıkkınlığın da ortaya konulmasıdır ve bu haliyle suç teşkil etmemektedir” şeklinde konuştu.

“Bir hizmetten engellenmenin fiili yoktur”

Nefret ve ayrımcılık suçu bakımından herhangi bir kimsenin bir hizmetten yararlanmasını engellemek fiilinin olmadığını söyleyen Avukat Hakan Şeref Olgun, “böyle bir engellemenin varlığından söz etmek mümkün görünmemektedir. Görevi Kötüye Kullanma suçu bakımından ise henüz böyle bir idari işlemin belediye tarafından tesis edilmiş olmaması ve tesis edilemeyecek olması durumları da gözetildiğinde sırf bu açıklamalar doğrultusunda ceza verilmesine yer olmayacağı düşünülmektedir” dedi.

leave a comment