• Home
  • Uygarlıkların Beşiği Afyon Müzeleri

Uygarlıkların Beşiği Afyon Müzeleri

Mart 31, 2022 hakanolgun03 Comments Off

Afyon’un ilk sahipleri Hititler’di. Birçok höyükte Hititlere ait tarihi zenginlikler ortaya çıkarılmıştır. Afyon kalesini yaptıran Hitit imparatoru “Mürsil”dir. Hititlerden sonra Sakarya boylarında hüküm süren Frigler Afyon’u aldı. Frigler bu şehre “Sineda” adını vermişlerdir. Afyon müzesi Hititler ve Friglere ait eserler açısından en zengin olanıdır.

Friglerden sonra Lidyalılar (Lidyalılar) bu bölgeye sahip olmuşlardır. M.Ö. 6. yüzyılda Persler tarafından fethedilmiştir. HANIM. 4. yüzyılda Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından işgal edilmiştir. Ölümünden sonra Seleukosların ve ardından Bergama Krallığı’nın eline geçmiştir. HANIM. 2. yüzyılda Bergama Krallığı ile Roma İmparatorluğu’na katıldı.

Roma İmparatorluğu M.Ö. 395 yılında ikiye bölündüğünde burası Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğunun elinde kalmıştır. Afyon’a kadar Müslüman Araplar ve İranlı Sasaniler geldi. Müslümanların ünlü kahramanlarından Battal Gazi’nin 739 yılında Afyon’da Bizanslılarla savaşırken şehit olduğu rivayet edilir.

Bizanslılar, “yüksek kale” anlamına gelen Afyon Akronium (Akroenos) adını verdiler.

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fatihi ve Anadolu’daki Türk devletinin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah, tüm Anadolu’nun yanı sıra Afyon’u da fethetmiştir. 1146’da Birinci Kılıçarslan, Bolvadin çevresinde Bizans İmparatoru Manuel Komnenos’u yendi.

Afyonkarahisar Müzesi

Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi şüphesiz kültürel mirasın toplandığı, korunduğu ve korunduğu, bilimsel araştırmaların yapıldığı ve sergilendiği, geçmişi bugüne tanıtan ve geçmişi geleceğe taşımada önemli rol oynayan yerlerden biridir.

Afyonkarahisar’da müze kurma çalışmaları Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar dayanmaktadır. Bu dönemde başlayan tarih araştırmaları ışığında Afyonkarahisar’da önce Asar-ı Atika Muhipleri Cemiyeti, ardından Halkevi bünyesinde çalışmalar yapılmıştır. İlk müzecilik çalışmaları öğretmen, araştırmacı ve yazar Süleyman Gönçer tarafından başlatılmıştır. Afyonkarahisar’ın tarihi, coğrafyası ve kültürü ile ilgilenen Eski Eser Severler Derneği Başkanı Süleyman Gönçer, bu konuda araştırmalar yaptı ve aynı zamanda çevreden topladığı antik eserleri depolamaya başladı. . 1931 yılında İmaret Camii medresesinde (bugünkü Taş Medresesi) müzecilik çalışmaları yapmak üzere görevlendirildi. 1933 yılında Müze Müdürlüğüne dönüştürülerek resmi açılışı yapılan müze, Bursa ve Konya müzelerinden sonra bölgesinde tek müzedir.

İscehisar Açık Hava Müzesi

Bugünkü İscehisar İlçe Merkezi Frigler Dönemi’nden beri Yerleşim yeri olmuştur. Kâhya Tepesi’ndeki Höyükte Frig Dönemi’ne ait eserler bulunmaktadır. M.Ö.3. 16. yüzyılda Dokimos adlı Makedon asıllı bir general tarafından yeniden kurulmuş ve Dokimeon adını almıştır. Bu dönemden itibaren mermer şehri olmuş ve mermer ocakları işletmeye başlamıştır. Atölyelerde çalıştırılarak sanat eseri olarak satıldığı gibi ocaklardan mermer kütleleri çıkarılarak da satılmaktadır. Büyük Bir Sanayi ve Sanat Merkezi olan Dokimeon Şehrinden ve Taş Ocaklarından

Bolvadin Müzesi

Afyon Bolvadin Müzesi (Yanmış Kışla Belediye Müzesi), Afyon’un Bolvadin İlçesi’nde bulunan, hem Arkeolojik hem de Hemetnografik Eserlerin sergilendiği bir Karma Belediye Müzesidir.